How it works

Zoek naar vragen

Search for questions

Browse through the different questions and look for nice rewards!

Zoek naar vragen

Submit your idea

Describe your idea/solution as short and clear as possible and tell why your solution is the best! Submitting an idea takes only 20 seconds!

Zoek naar vragen

Win nice rewards!

You can send in as many ideas/solutions as you want for a chance to win fantastic rewards! So, keep a close eye on your mailbox and this platform!

Disclaimer

Algemeen

Seezers (Kamer van Koophandel 55126235), hierna te noemen Seezers, verleent je hierbij toegang tot Seezers.com (de website) en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Seezers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou daarover mededeling te hoeven doen.

Beperking van aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Seezers. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Seezers oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Seezers zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op door een door een mail te sturen naar info@seezers.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Seezers en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Seezers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Seezers op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Organisaties hebben bij het plaatsen van een vraagstuk op Seezers de mogelijkheid eigen afbeeldingen te uploaden. Eventuele claims met betrekking tot het niet juist gebruiken van afbeeldingen verhalen we op de organisatie omdat wij dit niet kunnen controleren. Lees meer over het juist gebruiken van afbeeldingen op deze pagina over auteursrecht.

Links naar websites van derden

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Seezers, welke geen eigendom zijn van Seezers, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Seezers. Hoewel Seezers uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Seezers worden onderhouden wordt afgewezen.